نمونه پروژه های اجرا شده جاروی مرکزی در استان گیلان
دی ۱۵, ۱۳۹۴
پنل نیمه شفاف-پارتیشن-سقف-09117981063رستگار
پانل های شیشه ای با الیاف طبیعی (پانل نیمه شفاف) – Translucent panel
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶
ترمووود فنلاند-رستگار09117981063

گلسار- خ ۱۹۰-کد رنگ ۱۸۰۸

 

 

ترمووود فنلاند-رستگار09117981063

کمربندی قلی پور-کد رنگ ۱۸۱۸

 

ترمووود فنلاند-رستگار09117981063

گلسار خیابان۱۹۲-کوچه پنجم-کد رنگ ۱۸۱۸

 

ترمووود فنلاند-رستگار09117981063

رستوران اسپایسی-گلسار-انتهای بلوار توحید-کد رنگ ۱۸۰۵

 

ترمووود فنلاند-رستگار09117981063

بندر انزلی-دهکده ساحلی-کد رنگ ۱۸۰۴

 

ترمووود فنلاند-رستگار09117981063

بندر انزلی-دهکده ساحلی-کد رنگ ۱۸۰۴

ترمووود فنلاند-رستگار09117981063

بندرانزلی-دهکده ساحلی- کد رنگ ۱۸۰۴

 

ترمووود فنلاند-رستگار09117981063

رستوران نصوری -رشت میدان گاز-کد رنگ ۱۸۰۵

 

ترمووود فنلاند-رستگار09117981063

بلوار انصاری-کد رنگ ۱۸۰۴

 

ترمووود فنلاند-رستگار09117981063

گلسار-بلوار گیلان- خ ۱۷۶-کوچه دوم-کد رنگ ۱۸۰۲

 

ترمووود فنلاند-رستگار09117981063

گلسار-دیلمان-وارش ۳-کد رنگ۱۸۰۷

 

ترمووود فنلاند-رستگار09117981063

گلسار-دیلمان-بلوار آذر اندامی-کد رنگ ۱۸۱۱

 

ترمووود فنلاند-رستگار09117981063

گلسار-دیلمان-بلوار آذر اندامی-کد رنگ ۱۸۰۴

 

ترمووود فنلاند-رستگار09117981063

رشت- منطریه-ک هتل پامچال-کد رنگ ۱۸۱۸

 

ترمووود فنلاند-رستگار09117981063

رشت-گلسار-انتهای ۱۹۲-بیست متری گاز-کد رنگ ۱۸۱۲

ترمووود فنلاند-رستگار09117981063

رشت-گلسار-انتهای ۱۹۲-بیست متری گاز-کد رنگ۱۸۱۲

ترمووود فنلاند-رستگار09117981063

پره سر- کد رنگ۱۸۰۴

ترمووود فنلاند-استان گیلان-09117981063 رستگار

رشت-بلوار انصاری-کد رنگ شیدر و نرده پنجره ها ۱۸۰۹-کد رنگ سقف ها (لمبه-تراس-لابی)۱۸۱۳

ترمووود فنلاند-استان گیلان-09117981063 رستگار

رشت-بلوار انصاری-کد رنگ۱۸۱۳

دیدگاه ها بسته شده است