ایتال مش- رستگار09117981063
ایتال مش – Italmesh 
اسفند ۵, ۱۳۹۶
صفحه کابینت کوارتز
مهر ۱۵, ۱۳۹۷
پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار 09117981063

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار 09117981063

 

 

پانل های سنگی(سنگ رودخانه ای)_River stone
پانل های سنگی(سنگ رودخانه ای) پانل های دکوراتیو نور گذر و با زیبایی منحصر بفرد می باشند. در ساخت این پنل ها سنگ های رودخانه ای در مواد اکرلیک قرار گرفته شده است و

روش ساخت آن شبیه کوارتز می باشد.

این پانل در ابعاد ۲۰۰*۱۰۰ سانتیمتر و با ضخامت ۱۸ میلیمتر موجود است.

رنگبندی پانل های سنگی(سنگ رودخانه ای):

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار 09117981063

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

نمونه اجرا شده باکس زیر روشویی:

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار 09117981063

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

نمونه اجرا شده باکس زیر روشویی:

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار 09117981063

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

نمونه اجرا شده باکس زیر روشویی:

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار 09117981063

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

نمونه اجرا شده باکش زیر روشویی:

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار 09117981063

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

نمونه اجرا شده میز نشیمن:

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار 09117981063

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

نمونه اجرا شده باکس زیر روشویی:

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار 09117981063

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

نمونه اجرا شده کانتر:

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار 09117981063

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

نمونه اجرا شده باکس زیر روشویی:

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار 09117981063

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

نمونه اجرا شده کانتر:

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار 09117981063

پنل های سنگی(سنگ رودخانه ای)- رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

نمونه اجرا شده میز نهارخوری:

پانل سنگی(سنگ رودخانه ای)-رستگار09117981063

پانل سنگی(سنگ رودخانه ای)-رستگار۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

پانل های سنگی (سنگ عقیق)-GEM Stone
این محصولات نورگذر و از جنس شیشه، عقیق و رزین می باشند و در اجرای میز، کانتر و غیره … کاربرد دارند.

این پانل در ابعاد ۲۰۰*۱۰۰ سانتیمتر و با ضخامت ۱۸ میلیمتر موجود است.

رنگبندی پانل های سنگی(سنگ عقیق):

 پانل های سنگی(سنگ عقیق)-رستگار09117981063

پانل های سنگی(سنگ عقیق)-رستگار۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

نمونه اجرا شده باکس زیر روشویی:

 

 پانل های سنگی(سنگ عقیق)-رستگار09117981063

پانل های سنگی(سنگ عقیق)-رستگار۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

دیدگاه ها بسته شده است