نمونه پروژه های اجرا شده ترمووود در استان گیلان
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۵
پنل سنگ مصنوعی(اونیکس) -رستگار 09117981063
پانل های سنگ مصنوعی(اونیکس) – Artificial stones
اسفند ۵, ۱۳۹۶
پنل نیمه شفاف-پارتیشن-سقف-09117981063رستگار

پنل نیمه شفاف-پارتیشن-سقف-09117981063رستگار

پانل های شیشه ای با الیاف طبیعی (پانل نیمه شفاف) – Translucent panel

پانل های شیشه ای با الیاف طبیعی یا پانل نیمه شفاف( Translucent panel) پانل هایی هستند که الیاف طبیعی گیاهان در داخل اکرلیک جا داده شده است و محصولی خاص و زیبا بوجود آورده است. این محصول نور گذر و بهترین جایگزین شیشه و طلق می باشد. که قابلیت استفاده در سقف، پارتیشن و فضای داخلی را دارد.

این پانل در ابعاد۲۴۴*۱۲۲ سانتیمتر و در ضخامت ۶ ،۷ و ۱۰ میلیمتر موجود می باشد.

پانل های گروه A دارای ضخامت ۶ میلیمتر می باشند:

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار 09117981063

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

پانل های گروه B دارای ضخامت ۷ میلیمتر می باشند:

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار 09117981063

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

پانل های گروه C دارای ضخامت ۱۰ میلیمتر می باشند:

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار 09117981063

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

 

نمونه پروژه اجرا شده در سقف:

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار 09117981063

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

نمونه اجرا شده در پنجره:

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار 09117981063

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

نمونه اجرا شده در پنجره:

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار 09117981063

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

 

 اجرا در کابینت:

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار 09117981063

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

نمونه اجرا شده درب و سقف:

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار 09117981063

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

نمونه اجرا شده پارتیشن:

 

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار 09117981063

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

نمونه اجرا شده پارتیشن:

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار 09117981063

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

نمونه اجرا شده پنجره:

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار 09117981063

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

نمونه اجرا شده در پارتیشن:

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار 09117981063

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

نمونه اجرا شده پارتیشن:

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار 09117981063

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

پروژه انجام شده پارتیشن در حمام:

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار 09117981063

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

 

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار 09117981063

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳

دیدگاه ها بسته شده است