پانل های شیشه ای با الیاف طبیعی (پانل نیمه شفاف) – Translucent panel

پانل های شیشه ای با الیاف طبیعی (پانل نیمه شفاف) – Translucent panel

پانل های شیشه ای با الیاف طبیعی یا پانل نیمه شفاف( Translucent panel) پانل هایی هستند که الیاف طبیعی گیاهان در داخل اکرلیک جا داده شده است و محصولی خاص و زیبا بوجود آورده است. این محصول نور گذر و بهترین جایگزین شیشه و طلق می باشد. که قابلیت استفاده در سقف، پارتیشن و فضای داخلی را دارد.

این پانل در ابعاد۲۴۴*۱۲۲ سانتیمتر و در ضخامت ۶ ،۷ و ۱۰ میلیمتر موجود می باشد.

پانل های گروه A دارای ضخامت ۶ میلیمتر می باشند:

پانل های گروه B دارای ضخامت ۷ میلیمتر می باشند:

پانل های گروه C دارای ضخامت ۱۰ میلیمتر می باشند:

 

نمونه پروژه اجرا شده در سقف:

نمونه پروژه اجرا شده دیوار پوشنمونه اجرا شده در پنجره

نمونه اجرا شده در پنجره

 

 اجرا در کابینت

نمونه اجرا شده درب و سقف

نمونه اجرا شده پارتیشن

 

نمونه اجرا شده پارتیشن

نمونه اجرا شده پنجره

پروژه انجام شده پارتیشن در حمام

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار 09117981063

پنل نیمه شفاف با الیاف طبیعی-رستگار ۰۹۱۱۷۹۸۱۰۶۳