فضای داخلی

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶
پنل نیمه شفاف-پارتیشن-سقف-09117981063رستگار

پانل های شیشه ای با الیاف طبیعی (پانل نیمه شفاف) – Translucent panel

پانل های شیشه ای با الیاف طبیعی (پانل نیمه شفاف) – Translucent panel پانل های شیشه ای با الیاف طبیعی یا پانل نیمه شفاف( Translucent panel) پانل […]
اسفند ۵, ۱۳۹۶
پنل سنگ مصنوعی(اونیکس) -رستگار 09117981063

پانل های سنگ مصنوعی(اونیکس) – Artificial stones

پانل های سنگ مصنوعی(اونیکس) – Artificial stones پانل سنگ مصنوعی محصول جدیدست که به علت تشابه به سنگ های اونیکس به نام اونیکس مصنوعی شناخته شده […]
اسفند ۵, ۱۳۹۶
ایتال مش- رستگار09117981063

ایتال مش – Italmesh 

ایتال مش – Italmesh  ایتال مش ارائه دهنده بیست سال تجربه از دو گروه واقع در شمال ایتالیا و متخصص در پردازش و پودر پوششی برای […]